Hamilton công bố đồng hồ Khaki Field
By root - Tháng Chín 22, 2021